Przedszkole Cztery Słonie
 

Organizacja pracy przedszkola

Godziny otwarcia: przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00.

Przyprowadzanie dzieci: ze względu na rozkład dnia w przedszkolu rodzice proszeni są o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:45; ewentualne późniejsze przyprowadzenie dziecka prosimy zgłaszać telefonicznie lub u wychowawcy grupy.

Odbieranie dzieci: osoby upoważnione do odbierania dziecka z przedszkola powinny zostać wpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) na formularzu upoważnienia odbioru dziecka – osoba odbierająca dziecko musi posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości.

Przerwa wakacyjna: przedszkole pracuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem 2 tygodniowej przerwy wakacyjnej, kiedy prowadzona jest inwentaryzacja oraz prace remontowe.

Dniami wolnymi są również wszystkie dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

Chore dzieci: dzieci, które są przeziębione, z gorączką, katarem, zmianami skórnymi, nie będą przyjmowane do przedszkola ze względu na możliwość zarażania innych dzieci; rodzice dzieci powracających do przedszkola po chorobie, proszeni są o przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.

Lekarstwa: do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, dlatego też nie ma możliwości podawania jakichkolwiek leków przez nauczycielki, nawet na wyraźne prośby rodziców.

Ubranie: dziecko powinno posiadać wygodne kapcie oraz ubranie nie krępujące jego ruchów; ubiór wierzchni powinien być dostosowany do warunków pogodowych danego dnia i pory roku.

Zabawki: prosimy o nie przynoszenie przez dzieci zabawek składanych (zawierających małe elementy) – są one często gubione przez dzieci, a odnalezienie ich nie jest sprawa prostą; zniszczenie (zgubienie) zabawki jest zawsze dla dziecka stresem, dlatego starajmy się wprowadzić zwyczaj wybierania do przedszkola np. maskotki.

Drodzy rodzice! Prawidłowy rozwój Waszego dziecka to nasza wspólna troska, dlatego liczymy na zaangażowanie z Waszej strony w funkcjonowanie naszej placówki. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące Waszego dziecka – nasi wychowawcy i specjaliści zawsze znajdą czas na rozmowę.