Zajęcia w przedszkolu Cztery Słonie
 

Zajęcia podstawowe (w ramach czesnego)

W ramach czesnego nasze przedszkole zapewnia wszystkim swoim wychowankom: codzienną realizację zadań wynikających z podstawy programowej, zajęcia plastyczne oraz zajęcia realizowane cyklicznie przez wychowawczynie w grupach (po zrealizowaniu podstawy programowej).

Wśród zajęć realizowanych w ramach pakietu podstawowego znajdują się:

Dodatkowo:

Ponadto w ramach czesnego dzieci uczestniczą we wszystkich imprezach przedszkolnych takich jak: