Przedszkole Cztery Słonie
 

Założenia programowe

Nasze przedszkole realizuje zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego (Dz. U. nr 2 z 17 stycznia 2000 r. poz.18).

Wybierając programy pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, braliśmy pod uwagę to, że każde z nich jest inne.

Dlatego spośród programów wybraliśmy te, które mają na celu indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka. Dzięki nim nasi wychowankowie zdobędą nowe umiejętności, wiedzę, poszerzą własne zainteresowania, które zapewnią realizację zawartych w nich treści w możliwie atrakcyjny dla nich sposób.

Wybrane przez nas programy to:

Jesteśmy przedszkolem artystyczno-językowym, dlatego jednym z naszych głównych założeń w pracy z dzieckiem jest jego uwrażliwienie na piękno i sztukę poprzez stymulowanie naturalnej potrzeby tworzenia i ekspresji plastycznej.

Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest jedną z podstawowych aktywności, dzięki której za pomocą różnorodnych form mogą one wyrażać własne przeżycia, emocje, zaobserwowane zjawiska jak również rozwijać sprawność manualną.

Zajęcia plastyczne w naszym przedszkolu są codziennym elementem dnia, a ich tematyka wynika z aktualnie realizowanego działu podstawy programowej.

Poprzez stworzenie warunków do codziennego, systematycznego kontaktu z językiem obcym, dzieci w naturalny sposób, poprzez gry, zabawy i ćwiczenia uczą się rozumieć kontekst językowy, poznają wyrazy i zwroty, uczą się porozumiewać w języku angielskim.