Żłobek Cztery Słonie
 

Zasady rekrutacji

Nasze przedszkole prowadzi nabór do grupy żłobkowej przez cały rok kalendarzowy, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Dzieci przyjmowane są według kolejności złożonych w placówce kart zgłoszeniowych.

Do grupy żłobkowej przyjmowane są dzieci od ukończenia 1,5 roku do lat 3.