Żłobek Cztery Słonie
 

Organizacja pracy grupy żłobkowej

Pożegnanie z rodzicami i przywitanie z przedszkolem
07.00 - 08.30 Własna aktywność dzieci
 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • słuchanie bajeczek
 • zabawy tematyczne zainspirowane tematem dnia
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć
 • poranna gimnastyka smyka
08.30 - 08.40 Przygotowanie do śniadania
 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
08.40 - 09.00 Śniadanie
09.00 - 09.50 Zabawy edukacyjne związane z tematem dnia
 • zajęcia rozwijające mowę
 • zajęcia rytmiczno-muzyczne lub zabawy plastyczne
09.50 - 10.00 Słuchanie bajek i opowiadań
 • relaksacja przy muzyce
10.10 - 10.30 Zabawy z językiem angielskim
10.30 - 11.50 Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym
 • zabawy organizowane i swobodne
 • ćwiczenia i zabawy kształtujące postawę dziecka
 • obserwacje przyrodnicze
 • zabawy na placu zabaw lub w ogrodzie
11.50 - 12.00 Przygotowanie do obiadu
 • czynności porządkowe-higieniczne
12.00 - 12.20 Obiad – zupa
12.20 - 12.30 Przygotowanie do odpoczynku, mycie zębów
Relaks poobiedni
12.30 - 14.00
 • odpoczynek poobiedni
 • słuchanie bajek i opowiadań
 • relaksacja przy muzyce
14.15 - 14.30 Przygotowanie do drugiego dania
 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
14.30 - 14.50 Obiad – II danie
14.50 - 15.50 Kontynuacja działalności edukacyjnej
 • zabawy ruchowe
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • zajęcia rozwijające mowę
 • praca indywidualna
 • zabawy dowolne, według zainteresowań dzieci
 • zajęcia w małych zespołach, zabawy tematyczne
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia
15.50 - 16.10 Podwieczorek
Pożegnanie z przedszkolem
16.10 - 18:00 Własna aktywność dzieci
 • zabawy dowolne w sali lub na powietrzu