Żłobek Cztery Słonie
 

Nasze zajęcia

W naszej „Słoniątkowej” grupie Wasze pociechy na pewno nie będą się nudzić. Poza zaspokojeniem naturalnej potrzeby zabawy, zapewnimy im sporo zajęć zorganizowanych w specjalnie dobranych formach. Dzieci wejdą w interakcje z rówieśnikami, będą doskonaliły swoje umiejętności i odkrywały talenty.

Proponujemy Waszym pociechom udział w:

Zabawy edukacyjne

To stały element każdego dnia naszych „Słoniątek”. Są dostosowane do aktualnie realizowanego tematu zajęć. Podobnie jak w grupach przedszkolnych, obejmują wszystkie sfery rozwoju dziecka:

Zajęcia rytmiczno-muzyczne

Wprowadzają dzieci w świat muzyki, pokazują jak można się świetnie bawić z użyciem typowych i niekonwencjonalnych instrumentów i przyborów. Wesołe i nowatorskie zabawy przy muzyce zaspokajają potrzebę ruchu, dobre samopoczucie dzieci i radość ze wspólnych zabaw.

Zajęcia rozwijające mowę

Prowadzone są przez logopedę w formie zabaw z całą grupą naszych „Słoniątek”. Podczas zajęć dzieci wykonują ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy (dzieci naśladują dźwięki zwierząt, gimnastykują swoją buzię i język), układają proste puzzle, grają w dostosowane do ich wieku i możliwości gry logopedyczne.

Zabawy tematyczne

Są najbliższym małym dzieciom rodzajem aktywności. Każde małe dziecko uczy się poprzez obserwowanie i naśladownictwo, dzięki którym rozwija swoje umiejętności sensoryczno-motoryczne, językowe, społeczne i poznawcze.

Proponując dzieciom zabawy z kręgu jego najbliższych zainteresowań (np. „w sklep”) możemy w naturalny sposób rozwijać wszystkie aktywności:

Zabawy z językiem angielskim

Oswajanie dziecka z językiem obcym od najmłodszych lat daje zaskakująco dobre efekty w późniejszej nauce.

Badania dowodzą, że dzieci mające systematyczny kontakt z językiem obcym we wczesnym dzieciństwie (pomiędzy 1 a 6 rokiem życia) poznają ten język tak jak ojczysty.

Zabawy z językiem angielskim w naszej grupie żłobkowej odbywają się codziennie z lektorem, który wprowadza dzieci w świat „nowego” języka używając krótkich zwrotów i wypowiedzi popartych gestem i mimiką.

Cykliczność i powtarzalność pleceń oraz wczesne wprowadzanie prostych zwrotów powodują, że dzieci rozumieją polecenia i reagują na nie.

Do tego, aby zajęcia z języka angielskiego miały sens i w przyszłości przyniosły spodziewane rezultaty, niezbędny jest świetnie przygotowany lektor, który dostosuje program pracy do grupy wiekowej oraz możliwości dzieci, z którymi pracuje. Bardzo ważna jest również forma zajęć, która musi zawierać elementy powtarzalne, jednak nie może być nudna i monotonna dla dziecka.

W codziennych zabawach z językiem angielskim:

Zabawy plastyczne

Dają dzieciom radość i zadowolenie, są jedną z podstawowych aktywności małego dziecka, która pozytywnie wpływa na poczucie własnej wartości. Twórczość plastyczna zaspokaja dziecięcą potrzebę działania, jednocześnie uspokaja, daje poczucie odprężenia. Dzieci podczas pracy twórczej rozwiną swoje umiejętności manualne, udoskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, poznają nowe techniki plastyczne. Rozwiną fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia. Będzie to też ich pierwszy prawdziwy „trening kreatywności”.

Gimnastyka smyka

To zajęcia, które nasze „Słoniątka” będą wykonywały z ogromną przyjemnością. Codziennie przed śniadankiem, na lepsze rozbudzenie, będziemy naśladować zwierzątka, poruszać się jak pojazdy, biegać, pląsać i bawić się przy muzyce.