Przedszkole Cztery Słonie
 

Szczegółowy rozkład zajęć przedszkolnych

Nazwa zajęcia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Angielski 12:00-12:30 15:00-15:30 X 15:00-15:30 12:00-12:30
Rozwijanie mowy / zajęcia logopedyczne X 9:15-9:45 9:15-9:45 X X
Rytmika 9:15-9:45 X X 9:15-9:45 X
Zajęcia programowe
M Pik / WKD i S X X 15:00-15:15 X X
MOP 15:00-15:15 X X X X
MO X X X X 15:00-15:15
MP Program przeznaczony do realizowania w grupie dzieci 4-5 letnich
Podstawa programowa 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00 8:00-13:00

M Pik – zajęcia „Mały Picasso” rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci w zakresie sztuk plastycznych, uwrażliwiające na odbiór sztuki, wpływające na ekspresję twórczą i samorealizację, WKD i S – zajęcia „W krainie dźwięków i słów” rozbudzające muzykalność i wrażliwość na literaturę piękną poprzez pracę w formach muzyczno-teatralnych, rozwijające kreatywność, ekspresję werbalną i niewerbalną dziecka, poprawiające komunikację społeczną oraz wzrost samooceny dziecka,
Zajęcia realizowane w ramach autorskiego programu artystycznego gdzie wybrane elementy (dostosowane do możliwości dzieci 2-3 letnich) będą realizowane naprzemiennie w co drugą środę wg. szczegółowego rozkładu zajęć

MOP – zajęcia „Młody obserwator przyrody” dające możliwość poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez jej obserwację, eksperyment i odkrywanie, rozbudzające zainteresowania dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,

MO – zajęcia „Młody olimpijczyk” służące poznaniu przez dzieci różnych dziedzin sportu, nauce zdrowego stylu życia, zapobiegania wadom postawy i stosowania zasady „fair play”, wpływające na pozytywną motywację, wiarę we własne siły, jak również możliwość osiągania sukcesów przez dziecko,

MP – zajęcia „Mały patriota” służące rozwijaniu zainteresowań dzieci naszym miastem, regionem i państwem, poznawaniu historii, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i obrzędów ludowych, poznawaniu ciekawych ludzi i ich historii (prowadzone z dziećmi 4-5 letnimi)