Inofrmacje dla rodziców
 

Pierwsza własna książeczka do rachunków

Przygotuj pięć białych kartek jednakowej wielkości. Następnie pojemniczki z różnokolorowymi farbami. Pomóż dziecku ostrożnie umoczyć opuszek jednego palca w wybranej przez niego farbie i zrobić „stempelek” na kartce. Po kolei odbijajcie wszystkie pięć palców.Za każdym razem dziecko powinno samo wybrać (i nazwać ) kolor. W ten sposób powstanie pięć rysunków z liniami papilarnymi palców dziecka. Ułóż równo karteczki, zrób wspólnie z dzieckiem okładkę i książeczka gotowa. Możecie przeglądać tę „książeczkę” wiele razy, licząc i porównując odbite opuszki palców.

Zabawa może być pierwszą próbą nauki liczenia a także uczyć jak nazywają się kolejne palce ręki.