Inofrmacje dla rodziców
 

Adaptacja

Rodzice dzieci zapisanych do przedszkola mogą uczestniczyć wraz z dzieckiem w dwu tygodniowej odpłatnej adaptacji przedszkolnej.

Celem zajęć adaptacyjnych jest ułatwienie – zarówno dzieciom jak i rodzicom – przeżycia rozłąki oraz stopniowe przyzwyczajenie małych przedszkolaków do nowego miejsca. Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci poznają nowe otoczenie, kolegów, koleżanki, z którymi będą spędzały czas na wspólnej zabawie oraz nauce. Poznają też oczywiście personel placówki. Zajęcia mają formę codziennych 2-godzinnych spotkań odbywających się przez kolejnych pięć dni w tygodniu. Każde dziecko bierze udział w aktywnościach tworzących ramy codziennego rytmu przedszkolnego.

W pierwszym tygodniu rodzice zaproszeni są do wspólnej zabawy i pracy z dziećmi. W drugim tygodniu zachęcamy rodziców, by elastycznie reagując na zachowania dzieci, uczestniczyli w zajęciach jako obserwatorzy. Jeżeli dziecko dobrze się bawi i widać, że czuje się bezpiecznie, rodzice mogą zostawić dziecko z wychowawcą i wyjść poza salę. Na początku każdego dnia pojawi się informacja, w jaki sposób tego dnia rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach. Wychowawcy będą na bieżąco wspierać rodziców i dzieci.

Adaptacja dla dzieci dołączających do grup w ciągu roku szkolnego

Dzieci, które dołączają do grup przedszkolnych w ciągu roku szkolnego mają możliwość uczestniczenia w adaptacji indywidualnie ustalanej z wychowawcą odpowiedniej grupy. Każdego dnia wychowawca ustala z rodzicem godziny, w których dziecko dołącza do grupy, z dnia na dzień wydłużając czas jego pobytu w grupie oraz skracając czas pobytu rodzica czy opiekuna w przedszkolu. Przyszły przedszkolak, mając wsparcie w rodzicu, wchodząc do grupy dzieci, które czują się już pewnie w przedszkolu, szybko przystosowuje się do życia przedszkolnego.

Adaptacja ta, trwająca do dwóch tygodni, jest odpłatna.