Inofrmacje dla rodziców
 

Rozwój mowy (zalecenia logopedyczne)

Drogi rodzicu! Pamiętaj, im więcej rozmawiasz z dzieckiem, czytasz mu i śpiewasz, tym szybciej i lepiej będzie mówić!

Mowa jest złożoną czynnością psychiczną. W jej powstawaniu bierze udział wiele struktur organizmu, zlokalizowanych zarówno centralnie, jak i na obwodzie. Na mowę wpływ mają zarówno budowa, jak i funkcjonowanie:

W naszym przedszkolu wszystkie przedszkolaki w pierwszym miesiącu pobytu poddawane są przesiewowym badaniom logopedycznym, które mają na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w budowie czy funkcjonowaniu narządów mowy oraz opracowanie indywidualnego programu pracy logopedycznej.

Dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej, uczęszczają na zajęcia indywidualne z logopedą. Pracują na nich nad prawidłową wymową poszczególnych głosek oraz wzmocnieniem aparatu artykulacyjnego.