Inofrmacje dla rodziców
 

Nauka kolorów

Na okrągłym kartonie należy narysować lub przykleić kolorowe trójkąty (kolory mogą się powtarzać). Na spinaczach do prania przy użyciu dwustronnej taśmy klejącej trzeba przykleić obrazki przedstawiające jednobarwne samochody lub zwierzęta, których kolory będą odpowiadały kolorystyce umieszczonej na kole.

Po wykonaniu pomocy dydaktycznych rodzic powinien zachęcić dziecko aby poprzez przypinanie spinaczy do koła zaparkowało samochody w garażu o tej samej barwie bądź wkładało zwierzęta do klatki odpowiadającej kolorowi futrzaka.