Inofrmacje dla rodziców
 

Relacje z rówieśnikami

Relacje z rówieśnikami mają bardzo duży wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Już w wieku przedszkolnym dziecko zaczyna przebywać coraz więcej ze swoimi rówieśnikami zamiast z rodzicami, a z czasem taki podział kontaktów się pogłębia. Pojawiają się pierwsze przyjaźnie, dziecko uczy się budować więzi z osobami spoza najbliższej rodziny. Dzieci, które chodzą do przedszkola w dorosłym życiu zazwyczaj lepiej sobie radzą w kontaktach z innymi ludźmi. Relacje z rówieśnikami pozwalają także wyćwiczyć umiejętności interpersonalne.

Zabawy przedszkolaków

Relacje z rówieśnikami to proces socjalizacji dziecka. W tym procesie dziecko uczy się zasad panujących w grupie i w społeczeństwie. Umiejętność ustępowania innym, dzielenia się zabawkami czy słodyczami to wbrew pozorom bardzo ważne umiejętności, które pozytywnie wpływają na rozwój emocjonalny dziecka. Współpraca z innymi to także coś, czego dziecko nie nauczy się od dorosłych, potrzebuje do tego grupy rówieśników. Tego typu zasady i umiejętności mogą być dla dziecka nowością, jeśli nie ma rodzeństwa, z którym już wcześniej ustalałoby pewne zasady postępowania.

Dziecko uczy się podporządkowania pewnym normom bez kontroli ze strony rodziców, a dzięki ocenom grupy rówieśniczej. Negatywne oceny ze strony kolegów stawiają dziecko w trudnej sytuacji, która daje mu możliwość samodzielnego radzenie sobie z wrogością innych dzieci. Dziecko staje się bardziej zaradne i odporne.

Dzięki wspólnym zabawom tematycznym, na przykład w dom czy szpital, maluch uczy się wczuwania w różne role. Ważne w takich zabawach jest także to, że pozwalają na różnorodne interakcje z rówieśnikami.

Relacje z rówieśnikami a umiejętność komunikacji

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi to kolejna umiejętność, której dziecko uczy się w grupie rówieśniczej. Umiejętności interpersonalne, takie jak negocjowanie, rozwiązywanie konfliktów i ustalanie różnych spraw, przydadzą się w dorosłym życiu, gdzie są bardzo wysoko cenione.

Pozytywne relacje z rówieśnikami i pierwsze przyjaźnie pozwalają dziecku na budowanie więzi, uczenie się zrozumiałej i płynnej komunikacji oraz wyrażanie własnych potrzeb i ocen. Dziecko, które często rozmawia i bawi się z innymi, jest bardziej otwarte w wyrażaniu uczuć, a także ma mniejsze opory przed kontaktem z innymi ludźmi.

Rozmowy z rówieśnikami pozwalają dziecku na samodzielne kierowanie rozmowami. Dziecko, które w wieku przedszkolnym ma kontakt z rówieśnikami, okazuje się także bardziej kompetentnym rozmówcą: potrafi nawiązać rozmowę, rozwinąć ją i zakończyć.

Odróżnia to kontakt dziecka z dorosłymi osobami, które starają się kierować rozmową. Dzieci uczą się tych umiejętności od siebie nawzajem, w nieskrępowanych kontrolą rodziców rozmowach.