Najnowsze wiadomości z przedszkola Cztery Słonie
 

Nabór do grupy „Stypendialnej”

Nabór do “zdolnej dziesiątki”, czyli grupy stypendialnej odbędzie się od 17 do 21 września 2012 roku, w godz.: 15:00 – 16:00

Drodzy Rodzice!

Od dnia 17 września rozpoczynamy nabór do grupy „stypendialnej” współfinansowanej przez Warszawską Szkołę Reklamy.
Ideą powstania grupy jest promowanie wychowania przedszkolnego wśród najmłodszych dzieci poprzez stworzenie miejsca zapewniającego wysoki poziom kształcenia i wychowania za cenę atrakcyjną dla rodzica.

“Zdolna dziesiątka”

Zależy nam na stworzeniu “zdolnej dziesiątki”, czyli grupy o takiej strukturze, która będzie warunkowała dalszy, harmonijny rozwój Państwa dzieci.

Ubieganie się o udział w programie „stypendialnym” ma charakter otwarty jest skierowane do rodziców dzieci w wieku 2,5 -4 lata.

Do Przedszkolnej Grupy Stypendialnej przyjętych zostanie 10 dzieci (5 dziewczynek i 5 chłopców), a ogłoszenie wyników naboru nastąpi 24 września na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola, na stronie internetowej, oraz na facebooku.

Zapisy na zajęcia:

Na zajęcia obowiązują zapisy, które przyjmowane są od dnia 17 września drogą mailową na adres: kontakt@przedszkoleursynow.pl (w tytule „zdolna dziesiątka”) oraz telefonicznie pod numerem 22 252-528-217 (o zapisaniu dziecka do programu decyduje kolejność zgłoszeń).
Zajęcia mają formę pojedynczych spotkań i odbywają się od 17 września do 21 wrzesnia w godzinach 15:00-16:00.

Podczas zajęć Państwa dzieci będą miały możliwość poznać nas i nasze przedszkole, ciekawie spędzić czas na przygotowanych dla nich zabawach, ujawnić swoje talenty i zainteresowania.

Zakwalifikowanie dziecka do udziału w zajęciach nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkolnej Grupy Stypendialnej.

Opłaty

Udział dziecka w zajęciach jest bezpłatny.