Jak się zapisać do przedszkola
 

Zasady rekrutacji

Przedszkole prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy w miarę posiadania wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

Zgodnie z założeniami statutowymi pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci 5-letnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do placówki.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od ukończenia przez nie 2,5 roku do lat 5.