Zajęcia w przedszkolu Cztery Słonie
 

Zajęcia dodatkowe (dodatkowo płatne)

Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu są dodatkowo płatne, a ich prowadzenie powierzamy sprawdzonym specjalistom w danej dziedzinie. Należą do nich:

Zajęcia muzyczno-rytmiczne (Wesołe nutki)

Zajęcia „Wesołe Nutki” wprowadzą dzieci w świat muzyki, pokażą jak można się świetnie bawić z użyciem niekonwencjonalnych przyborów. Wesołe i nowatorskie zabawy przy muzyce zaspokoją potrzebę ruchu, zapewnią dobre samopoczucie dzieci i radość ze wspólnych zabaw.

Gimnastyka korekcyjna (Bosa noga)

Gimnastyka korekcyjna prowadzona w przedszkolu ma do spełnienia kilka celów. Najważniejsze z nich to skorygowanie istniejących nieprawidłowości rozwojowych bądź nawykowych, niedopuszczenie do powstawania wady postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu, jak również doprowadzenie i utrzymanie sprawności dziecka do stanu uważanego za prawidłowy. Na zajęciach” Bosa noga” nauczyciel stosuje gry i zabawy zawierające elementy korekty, dzięki którym utrwalone zostaną prawidłowe nawyki dotyczące postawy ciała.

Warsztaty plastyczne (Esy-floresy)

Działalność plastyczna podczas realizacji programu „Esy-floresy” da dzieciom radość i zadowolenie, wzmocni poczucie własnej wartości. Zaspokoi typową dla wieku potrzebę działania, uspokoi je i odpręży. Dzieci podczas pracy twórczej rozwiną swoje umiejętności manualne, udoskonalą koordynację wzrokowo-ruchową, poznają nowe techniki plastyczne. Rozwiną fantazję, zdolności skojarzeniowe, pomysłowość, giętkość, oryginalność, płynność myślenia, będą zachęcane do poszukiwań nieszablonowych rozwiązań.

Kółko teatralne (Magiczna scena)

Zajęcia w kółku teatralnym to radosna zabawa, w której dziecko wyraża się w różnych formach ekspresji: mowie, ruchu, muzyce, plastyce, a zatem rozwija swoją spontaniczną kreatywność. Ma także okazję do realizacji swoich marzeń, by choć na chwilę stać się kimś innym. Zajęcia i wprawki teatralne stwarzają dziecku możliwości do działań, w których zawsze odnosi sukces.

Zajęcia taneczne (Unga la bunga)

Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z małymi dziećmi mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn ich rozwoju. Poprzez ćwiczenia taneczne kształtuje się odpowiednia sylwetka oraz takie cechy jak: gibkość, skoczność, koordynacja ruchowa oraz poczucie własnego ciała. Kontakt z muzyką oraz wspólne pląsy sprzyjają otwartości, przełamują bariery, ośmielają oraz ułatwiają kontakty społeczne.